Info pro finance

Konsolidace, refinancování a předčasné splacení úvěru

Konsolidace půjček je sloučení a splacení jedné nebo více půjček (konsolidované úvěry) jiným úvěrem (konsolidující úvěr) v případě, že konsolidující a konsolidované úvěry jsou alespoň zčásti poskytnuty různými osobami. Navíc mohou být klientovi poskytnuty v rámci konsolidovaného úvěru i další finanční prostředky k čerpání.

Refinancování půjčky je splacení staré půjčky novou, většinou u jiné finanční instituce ať už jde o banku nebo o jiného nebankovního poskytovatele úvěru.

K refinancování úvěru přistupují spotřebitelé většinou za situace, kdy úrokové sazby na trhu klesají. Je třeba přitom pamatovat na to, že součástí je předčasné splacení úvěru u jedné (staré) finanční instituce a požádání o úvěr u instituce nové (zpravidla za nižší úrok nebo s delší dobou splatnosti), i když refinancování může být provedeno i v rámci jedné finanční instituce.

Pozor! Konsolidaci a zejména refinancování byste neměli využívat v situaci, kdy máte problémy se splácením svého starého dluhu, pokud není předpoklad, že se vaše možnosti splácet nový dluh skutečně zlepší. Takové řešení je pouze velmi krátkodobé a může vás uvrhnout do skutečné dluhové pasti.

S cílem usnadnit a zrychlit proces refinancování nezajištěných spotřebitelských úvěrů přitom banky mezi sebou na půdě České bankovní asociace (ČBA) sjednaly postup, jak rozhodování klientům ulehčit. Postup je popsán v dokumentu Doporučení ČBA k refinancování nezajištěných úvěrů (viz zde) a finanční instituce, které mají tento speciální produkt v nabídce, mají zpravidla nastavený celý proces tak, že za klienta vyřídí i předčasné ukončení původního úvěru. Je přitom ale potřeba počítat i s úhradou nákladů na předčasné splacení původního dluhu nebo dluhů.

 

Spotřebitel je také ze zákona oprávněn úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu jeho trvání, tzn. že má právo na předčasné splacení úvěru.

Věřitel ale má v takovém případě právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením úvěru:

U spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 1% z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok (jinak je to 0,5%).

U úvěrů na bydlení pak má spotřebitel možnost každý rok v období 1 měsíce před výročím tzv. konce fixace úrokové sazby splatit až 25% celkové výše úvěru zdarma, stejně jako v případě, kdy k předčasnému splacení dochází v důsledku některého ze zákonem uvedených důvodů jako je dlouhodobá nemoc, invalidita dlužníka nebo jeho manžela či registrovaného partnera, pokud toto vede k výraznému snížení jeho schopnosti splácet. A v případě prodeje nemovitosti, jsou pak po 2 letech trvání úvěru účelně vynaložené náklady věřitele omezeny na maximálně 1% z předčasně splacené částky, nejvýše však na 50 000 Kč.

Pozor! V praxi však není jasné, jak si finanční instituce náklady na předčasné splacení mají účtovat. Česká národní banka však v poslední době za účelně vynaložené náklady uznává pouze administrativní náklady (tj. částky v řádu několika set korun), a výklad se liší i v ostatních státech Evropské unie.