Info pro finance

Porovnání nabídek

Co byste měli zvážit, pokud uvažujete o tom, že si vezmete úvěr, a rozhodujete se mezi jednotlivými poskytovateli?

V každém případě byste měli důkladně zvážit, zda jste po celou dobu splácení nabízeného úvěru schopni unést jeho měsíční splátky a zda vám zbyde rezerva na nějaké jiné a i nenadálé výdaje. A u jednotlivých poskytovatelů je pak zapotřebí pečlivě prozkoumat i podmínky, za kterých vám peníze půjčují.

Pokud si nejste úplně jistí jak, můžete postupovat následovně: 

  1. Prostudujte si obchodní podmínky na webových stránkách dané úvěrové společnosti.
  2. Vyžádejte si od ní návrh smlouvy. Některé úvěrové společnosti je mají i na webu.
  3. A využijte webové kalkulačky, která vám umožňuje dopředu spočítat měsíční splátku, i to, kolik budu muset zaplatit celkově. Úvěrové společnosti je dnes mají až na výjimky na svých webových stránkách běžně dostupné. 
  4. Porovnejte si výsledky a určete, jaká je nejlepší výsledná cena úvěru:

Cena úvěru se nejlépe hodnotí podle RPSN (= roční procentní sazby nákladů), neboť právě ta vyjadřuje nejlépe vaše celkové náklady na nabízený úvěr, a to v procentech z objemu půjčených peněz za každý rok.

Pozor! Nabízený úrok vám na rozdíl od RPSN neřekne, kolik budete muset za splacení úvěru zaplatit celkem. A také Pozor! Vysoká RPSN či úrok samy o sobě nejsou lichva. O lichvu se jedná pouze při současném zneužití obtížné situace dlužníka věřitelem (např. při zneužití jeho tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti apod.).

Pokud nevyužíváte internet, nic se neděje. Vše si můžete vyžádat i písemně a pozornost věnovat i dalším důležitým otázkám, které zjistíte právě z obchodních podmínek a návrhu smlouvy a také z referencí na danou úvěrovou společnost, a proto:

    5. nebojte se zeptat:  

  • co se stane, když se dostanu do problémů se splácením, a jak vysoké jsou úroky z prodlení, sankce a náklady na upomínky ?
  • mám právo na odklad splátky a posuzuje je daná úvěrová společnost i individuálně ?
  • je lhůta pro promlčení mé pohledávky standardní (tzn. zákonná tříletá ) nebo si ji daná společnost prodloužila ?
  • jak daná společnost pohledávky vymáhá a jak postupuje v případě žalob u soudu ?

Pozor! Pokud společnost vymáhá pohledávky a řeší problémy se splácením přes externí právníky, a nikoli sama např. prostřednictvím svého právního oddělení, je to vždy podstatně dražší.

U některých společností se můžete rovnou i pojistit pro případ, že byste nebyli schopni úvěr splácet, ale Pozor! přečtěte si důkladně i tyto podmínky (např. mateřská dovolená nebývá zahrnuta mezi ztráty výdělku z důvodu nemoci apod.).

 

Další informace, jaký význam má roční procentní sazba nákladů (RPSN) a jak porovnávat výhodnost konkurenčních nabídek od jednotlivých poskytovatelů, najdete i v naší publikaci:

Prosím, a kolik mne to bude stát ročně?