Info pro finance

Úvod

Trh finančních služeb nemůže zůstat mimo rozsah prioritních aktivit Sdružení českých spotřebitelů (SČS), protože ačkoli je ve srovnání s některými jinými státy u nás stabilní, problémů na něm zůstává mnoho.

Na stránkách Info pro finance proto chceme spotřebiteli podat především základní informace o světě financí, o významných rizicích, se kterými se může na trhu běžně setkat a jak se jim možná co nejlépe vyhýbat, a měl by zde nalézt i informace, kde hledat v případě potřeby rychlou a účinnou pomoc, ale stranou na těchto našich stránkách nezůstávají ani informace o konkrétních aktivitách a projektech, do kterých je SČS zapojeno s cílem přispět ke zlepšení bezpečnosti a kvality finančních služeb, stejně jako např. informace o finančním vzdělávání či o tom, jak si může spotřebitel poradit, když už se dostane do nepříznivé finanční situace.

Je toho hodně, co spotřebitel musí znát, aby se v oblasti finančních služeb pohyboval bezpečně, ale právě proto jsme tyto stránky vytvořili a v roce 2021 pak i upravili tak, aby informace o financích a finančních službách byly pro spotřebitele v ČR dostupné a přehledně zpracované na jednom místě.

Tyto stránky prochází v současné době úpravami a za případné nedostatky či nesrovnalosti se omlouváme.

Vaše SČS

Poslední úprava stránek : 27. 2. 2023 08:18