Info pro finance

Leasing

Leasing je dohoda, ve které se pronajímatel zavazuje dát nájemci za úplatu určitou věc do jeho užívání, přičemž nejčastěji se u nás leasing využívá u vozidel, ale může se týkat i nemovitostí či jiných věcí. Jeho podstatou je však to, že je poskytován pronajímatelem s podnikatelským záměrem a vůči nájemci, který je spotřebitelem, za úplatu.

Na trhu se rozlišují 3 základní typy leasingu:

U operativního leasingu se jedná o dočasné používání daného (leasingového) předmětu bez přenosu většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím tohoto předmětu a také bez nároku na možný přechod vlastnictví tohoto předmětu na nájemce. U vozidel se tak leasingová společnost stará např. i o zaplacení silniční daně a zákonného pojištění. Jedná se v podstatě o dlouhodobý pronájem a je tedy vztahem nájemním, a nikoli úvěrovým.

U finančního leasingu se jedná o dlouhodobé užívání předmětu s přenosem rozhodující části nebo i všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu a následně pak i s právem či povinností převodu vlastnictví předmětu na nájemce. Předpokládá se tedy, že předmět leasingu bude po ukončení nájemního vztahu převeden do vlastnictví nájemce. Finanční leasing je proto regulován jako spotřebitelský úvěr.

U zpětného leasingu (někdy nazývaném nepřímý finanční leasing) je dodavatelem předmětu leasingu nájemce, který ho nejprve prodá leasingové společnosti a ta mu na tuto věc následně poskytne finanční leasing, takže původní majitel danou věc i nadále užívá (ale jen jako nájemce) a tuto věc leasingové společnosti průběžně splácí. Účelem zpětného leasingu je tak z pohledu klienta získat aktuálně především potřebnou hotovost.

Regulace a užitečné kontakty

Podle platného práva může v ČR vystupovat jako poskytovatel leasingu subjekt (obchodní společnost, fyzická osoba) s živnostenským oprávněním ke koupi za účelem dalšího prodeje. Poskytovatelé leasingu tak nepodléhají dohledu České národní banky (ČNB), nicméně banky jsou v ČR oprávněny k provozování finančního leasingu přímo ze zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Smlouvy o operativním leasingu jsou uzavírány v režimu občanského zákoníku, a to nejčastěji podle právní úpravy nájemní smlouvy (viz §§ 2201 – 2325 zde), zatímco finanční leasing, pokud je poskytován spotřebiteli, podléhá i regulaci zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění – viz zde.

Pro spory v oblasti leasingu jsou příslušné soudy. Pro mimosoudní řešení sporů lze u finančního leasingu, pokud je poskytován spotřebiteli, využít i institut Finančního arbitra - viz zde.

Další informace k produktu leasingu naleznete i na webových stránkách České leasingová a finanční asociace (ČLFA) - viz zde, kde najdete i etické předpisy, včetně memoranda ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování leasingových služeb - viz zde.

A pokud se dostanete do problémů se splácením leasingu, neváhejte se obrátit na Poradnu při finanční tísni a její bezplatnou linku 800 722 722 nebo na nejbližsí poradnu - zde. Jsme jejím zakladatelem a garantujeme její nezávislost a nestrannost.

A samozřejmě se můžete kdykoli s prosbou o pomoc anebo o radu obrátit i na nás - viz zde.