Info pro finance

Nejčastější zdroje dluhů

Zdrojem vašich dluhů může být využití různých finančních produktů i případné nevyrovnání vašich závazků, které z nich vyplývají. Nejčastěji to pak jsou produkty, které jsou vám v rámci finančních služeb běžně poskytovány a které využíváte, nebo s jejichž využitím jste souhlasili jako je:

       Pozor! Pokud klient v bezúročném období nejčastěji v rozpětí 40-55 dnů úvěr splatí, neplatí z úvěru žádný úrok,               po uplynutí tohoto období však bývá úrok poměrně vysoký..

  • kontokorentní úvěr (pozn.: v tomto případě klient čerpá po dohodě s bankou z běžného účtu i v případě, že na něm už nemá vlastní finanční prostředky, a to do stanoveného limitu)
  • revolvingový úvěr (pozn.: v tomto případě se úvěr automaticky obnovuje, aniž by klient musel opakovaně úvěr sjednávat)

       Pozor! Ať již kontokorentní nebo revolvingový úvěr čerpáme nebo nikoli, je celý úvěrový limit uveden jako                         poskytnutý úvěr v úvěrových registrech a tato skutečnost vám může zkomplikovat vyřizování žádosti o nový úvěr              třeba v situaci, když se další půjčkou snažíte vyřešit svůj předchozí úvěr..

Často zdrojem vašich dluhů může být ale i opomenutí, nedbalost nebo složitá situace v běžném životě jako tomu je např. u následujících situací:

  • nezaplacené faktury za telefon, internet, energie, topení nebo vodu či
  • neuhrazené pokuty za jízdu na černo

a zdrojem dluhů jsou pak pochopitelně i veškeré další vaše neuhrazené závazky, a to i vůči státu jako např.:

  • neuhrazené pokuty za dopravní přestupky,
  • nezaplacené daně z příjmu nebo nemovitostí či
  • neuhrazené zdravotní nebo sociální pojištění.