Info pro finance

Úvěrové registry

V ČR zaznamenávají dluhy občanů tři základní registry – Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (SOLUS).

V BRKI a NRKI lze nalézt zápisy pozitivní (o existenci úvěru) i negativní (o prodlení se splácením dluhu, obvykle delším než v řádu desítek dní, a také o restrukturalizaci dluhu). BRKI a NRKI si svoje informace o totožnosti jednotlivců a jejich úvěrové hodnocení (včetně informací u bankovních institucí o poskytnutých půjčkách, hypotékách, kreditních kartách, kontokorentech a jiných finančních produktech a u nebankovních institucí i o leasingu, poskytnutých splátkách či údajů od finanční správy) navzájem vyměňují a informace jsou v obou registrech aktualizovány jednou za měsíc. Splacený úvěr v databázi zůstává ještě další čtyři roky.

Pozor! V případě, že požádáte o úvěr a nezískáte ho, ale také i v případě, že se pro něj nakonec sami nerozhodnete, bude vaše žádost evidována v BRKI po dobu jednoho roku a v NRKI po dobu půl roku.  

  • Z BRKI nelze o výmaz požádat vůbec. Z NRKI je možné za určitých okolností podat žádost o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a žádost NRKI posoudí a rozhodne o výmazu. O výmaz z registru má ale smysl žádat pouze v případě, že se jedná o chybu.
  • O výpis z těchto úvěrových registrů můžete požádat za 100 Kč na adrese www.kolikmam.cz/vypis-z-registru, kterou provozuje společnost Czech Credit Bureau (CRIF)

Úvěrový registr SOLUS eviduje také např. nezaplacené faktury za telefon nebo dodávku energií. Zápis do registru se provádí zpravidla po neuhrazení tří po sobě jdoucích splátek nebo faktur (tzn. v prodlení delším než jsou 3 měsíce, ne však kratším než je 30 dní), a to dlužných částek vyšších než 500 Kč.

  • O výpis ze SOLUSu lze požádat za 200 Kč na adrese www.nejsemdluznik.cz/fyzicka-osoba, kterou provozuje společnost Společnost pro informační databáze (SID), a také na stránkách SOLUSu podle jejich platného ceníku.     

Z ostatních rejstříků pak na našich stránkách uvádíme i Registr platebních informací (REPI), který provozuje společnost CRIF. Ten byl podobně jako další registry založen za účelem sdílení informací mezi jednotlivými členy, kteří poskytují svým klientům nějakou službu založenou na splátkách – půjčkách, nákupy na splátky nebo nákupy na fakturu. Také tento registr obsahuje pozitivní i negativní informace o platební historii klientů a i jeho členové jsou společnosti, které chtějí prověřit klientovu historii plateb před tím, než mu poskytnou nějakou splátkovou službu. Jsou to tedy především poskytovatelé úvěrů, ale např. i e-shopy, společnosti pronajímající nemovitosti, společnosti poskytující telekomunikační nebo datové služby, poskytovatelé kabelových televizí, utilit a také ostatních splátkových služeb.

Insolvenční rejstřík a další registry

Veřejně dostupný na internetu je insolvenční rejstřík. V něm jsou zapsány osoby, proti nimž bylo již zahájeno insolvenční řízení nebo jim bylo povoleno oddlužení. V insolvenčním rejstříku jsou k dohledání i přihlášené pohledávky, míra splacených dluhů, počty vyživovaných osob a další informace.

Pozor! Na internetu jsou k dohledání i další registry dlužníků, ale jejich informace nejsou relevantní a po žadateli o informaci chtějí zaplatit za informaci, která nebude mít žádnou váhu.