Info pro finance

Úvěr ze stavebního spoření

Stavební spoření je poměrně složitý produkt hojně rozšířený zejména v Německu a Rakousku, který kombinuje spoření a možnost poskytnutí úvěru. Tento produkt je podporován státem za účelem vytváření lepších předpokladů pro financování bydlení a nejčastěji se v závislosti na průměrné výši částky využívá např. na rekonstrukce bydlení apod. Ve spořícím období klient ukládá pravidelně určité částky na účet stavebního spoření, a při splnění podmínek přitom může využívat i státní podporu. Poté klient může požádat o úvěr na své bytové potřeby, a tedy typicky právě např. na rekonstrukci domu nebo svého bytu.

Jako spořící produkt však stavební spoření není flexibilní a v případě potřeby z něj nelze úspory vybrat. Státní podpora je poskytována 1x ročně, a to ve výši 10% z naspořené částky v daném roce, maximálně však ve výši 2 000 Kč.

Ve smlouvě o stavebním spoření se sjednává tzv. cílová částka (tzn. suma, kterou budete k financování svého bydlení potřebovat). A tato cílová částka se skládá z uspořených prostředků vč. státní podpory a úroků a z nároku na úvěr ze stavebního spoření. Pozor! Z cílové částky je počítán poplatek za uzavření smlouvy a také i provize případnému zprostředkovateli stavebního spoření, který má zájem, aby byla cílová částka co nejvyšší.

A Pozor! také na poplatky spojené se stavebním spořením, které budete muset, byť je úrok nabízený u stavebního spoření mnohdy lákavý, dané společnosti zaplatit. Jedná se přitom o následující poplatky:

  • poplatky za uzavření smlouvy,
  • poplatky za vedení účtu a následně pak i
  • poplatky za zpracování a poskytnutí úvěru.

Váš nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření pak vzniká až po splnění daných podmínek, tzn.:

  • když naspoříte stanovenou částku,
  • když dodržíte danou výši vkladů a dobu spoření 
  • a pokud jste spořili minimálně 2 roky.

Stavební spořitelna vám přitom může poskytnout:

  • úvěr ze stavebního spoření nebo
  • překlenovací úvěr (meziúvěr), který překlenuje dobu, kdy peníze na bydlení reálně potřebujete a kdy vám vzniká nárok na úvěr.

Úvěr ze stavebního spoření je pak poskytován ve výši stanovené cílové částky po odečtení vámi naspořené částky.

A výhodou u tohoto úvěru je skutečnost, že si zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření i z překlenovacího úvěru můžete odečíst od daňového základu, a to až do výše 300 000 Kč ročně, maximálně však 25 000 korun za každý měsíc splácení.

Regulace a užitečné kontakty

Poskytování úvěrů na bydlení je regulováno zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění – viz zde.

Dohled nad činností stavebních spořitelen u nás vykonává Česká národní banka (ČNB). Její strategie - viz zde. ČNB však uvádí, že není oprávněna přímo zasahovat do soukromoprávních vztahů mezi stavebními spořitelnami a jejich klienty, a tedy ani rozhodovat o platnosti konkrétní smlouvy či platnosti jiného právního úkonu (právního jednání) jedné ze smluvních stran, například výpovědi smlouvy o stavebním spoření apod. 

Kompetentním orgánem pro řešení takových sporů je proto soud. Pro mimosoudní řešení sporů lze využít i institut Finančního arbitra - viz zde.

Další informace k produktu stavebního spoření a úvěrům z něj naleznete na webových stránkách Ministerstva financí ČR - zde a také na webových stránkách Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) - viz zde.

A pokud jste se dostali do problémů se splácením úvěru ze stavebního spoření, neváhejte se obrátit na Poradnu při finanční tísni a její bezplatnou linku 800 722 722 nebo na nejbližsí poradnu - zde. Jsme jejím zakladatelem a garantujeme její nezávislost a nestrannost.

A samozřejmě se můžete kdykoli s prosbou o pomoc anebo o radu obrátit i na nás - viz zde.