Info pro finance

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelské úvěry (jiné než na bydlení) jsou úvěry poskytované spotřebitelům k financování jejich běžných potřeb. Spotřebitelským úvěrem je odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli osobou, která se půjčováním peněz živí.

To znamená, že spotřebitelskými úvěry jsou např. i zastavárenské služby, úvěry z kreditní karty, finanční leasing anebo i úvěry související s poskytováním investičních služeb.

Od roku 2016 jsou přitom spotřebitelské úvěry regulovány zákonem, a poskytovatelem nebo samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru může být pouze společnost, která k této činnosti získala oprávnění (licenci) od České národní banky. Jejich seznam (byť bohužel ne příliš uživatelsky přívětivě) si můžete ověřit - zde. A i pro další osoby u nás na základě této právní úpravy platí povinnosti, které podstatně zlepšili bezpečnost sjednávání spotřebitelských úvěrů a i postavení spotřebitelů při jednání s jednotlivými úvěrovými institucemi.

Doba, kdy bylo možné poskytovat úvěry spotřebitelům v ČR jen na základě živnostenského oprávnění, je tak definitivně pryč, ale přesto je zapotřebí některým otázkám věnovat zvýšenou pozornost.

Mezi ně patří rozhodně jak konkrétní práva a povinnosti spotřebitelů, tak i konsolidace a předčasné splacení úvěru, a samozřejmě i porovnání nabídek od jednotlivých finančních institucí.

Na tyto odkazy se rozhodně vyplatí podívat, pokud spotřebitelský úvěr využíváte nebo hodláte využít, a samozřejmě je zapotřebí dodržovat i 10 základních pravidel jak přistupovat k finančním půjčkám zodpovědně..

Stručný návod, jak se nedostat u spotřebitelských úvěrů do problému a čeho se u něj vyvarovat, jsme pro vás připravili i v naší stejnojmenné publikaci - zde.

Regulace a užitečné kontakty

Poskytování spotřebitelských úvěrů je regulováno zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění – viz zde.

Dohled nad činností poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebních úvěrů u nás vykonává Česká národní banka (ČNB). Její strategie - viz zde. ČNB ale i v případě spotřebitelských úvěrů uvádí, že není oprávněna přímo zasahovat do soukromoprávních vztahů mezi jednoltivými finančními institucemi a jejich klienty, a tedy rozhodovat např. o platnosti konkrétní smlouvy nebo jiného právního úkonu (právního jednání) jedné ze smluvních stran.

Kompetentním orgánem pro řešení takových sporů je proto i v případě spotřebitelských úvěrů soud. Pro mimosoudní řešení sporů lze využít i institut Finančního arbitra - viz zde.

Další informace ke spotřebitelským úvěrům naleznete na webových stránkách České národní banky - zde, Ministerstva financí ČR - zde a také na webových stránkách jednotlivých finančních institucí.

A pokud jste se dostali do problémů se splácením spotřebitelského úvěru, neváhejte se obrátit na Poradnu při finanční tísni a její bezplatnou linku 800 722 722 nebo na nejbližsí poradnu - zde. Jsme jejím zakladatelem a garantujeme její nezávislost a nestrannost.

A samozřejmě se můžete kdykoli s prosbou o pomoc anebo o radu obrátit i na nás - viz zde.